AI-RESSURS. Nå kjører vi igang!

Ai-ressurs. M-AI (Mandal-AI)

Vi ser tydelig at behovet for en koordinerende lavterskel tilbud i regionen i forhold til bedriftsinternt utviklingsarbeid på Ai fronten. Bedriftene i regionen samlet har økende bevissthet om datainnsamling og har caser som de ønsker å realisere med avanserte AI-drevne løsninger, men stopper oftest der for bedriftene. En sentral observasjon er at det mangler lokal kompetanse, erfaring og track-record på AI. SINPRO ønsker å knytte til seg AI-kompetanse som har til formål å være kontakt- og koplingspunkt mellom næringslivet, offentlig sektor, universitetet, forskning og løsningsleverandører av kunstig intelligens. Planen er å skape en arena der kompetanse knyttet til kunstig intelligens, databehandling og innsamling samt hvilke muligheter som ligger i teknologien. En slags «One-stop shop». Stikkord er anvendt AI.

Vi går nå i gang med noen pilotprosjekter som skal være med å utvikle modellen. Dette blir spennende.

Ta gjerne kontakt for en «lavterskel» samtale.