M-AI KUNNGJØRING. Signert samarbeidsavtale med DIGISERV

Vi kan i dag glede oss over at første samarbeidsavtale i M-AI er signert. Digiserv er en lokal bedrift etablert på Malmø i Mandal, men opererer i hele verden. DIGISERV er en komplett leverandør av IT- og mobiltjenester. I regi av SINPRO M-AI går vi nå i gang med et forprosjekt som skal ha som formål å beskrive hvordan DIGISERV kan nyttiggjøre seg av anvendt kunstig intelligens for å styrke sin posisjon i markedet.

Les mer om DIGISERV her https://digiserv.no/