G-kreftene kjentes under «take-off»….

 

Torsdag og fredag i forrige uke fikk vi kjenne g-kreftene i magen da «Future Technology Platform» prosjektet tok av på Havutsikt… Nesten 50 mennesker deltok på samlingen over de to dagene.

 

Første dagen var av faglig høy kvalitet med innlegg fra framstående ekspertise på de utvalgte tekniske temaene. Sensor Interface Technology, Lagerstyring/sporingsteknologi, Robotisering og automatisering, Virtual Reality / Augmented Reality og «CPPS» var temaene som på forhånd var utpekt som fokusområder.

 

Sinpro har vært så heldig og fått etablert et godt samarbeid med Strai Kjøkken, og disse ble brukt som et eksempel og «case» i samlingen. Strai kjøkken har gjennom robotisering og automatisering evnet å beholde produksjon i Norge i en konkurranse-utsatt industri. Samtidig understreker de at man ikke kan stoppe der, men snarere heller hele tiden tenke effektivitet og kostbesparelse.. Deres konkurrenter produserer i hovedsak i utlandet.

På fredagen ble det organisert en workshop for bedriftene med utgangspunkt i Strai kjøkken sin produktlinje. Etter fokus på hele «næringskjeden» til Strai Kjøkken ble fokus endret til hver av de deltagende bedrifter. Det flotte da var at plutselig så man at bedrifter så behovet og praktiske anvendelser av teknologien som var gjennomgått og belyst.  

Den siste dagen var på mange måter bekreftelsen på at nettverk og deling av kunnskap og idéer fungerer i praksis. Innlevelse og engasjement var å ta og føle på. Idéer – realistiske og utenfor det realistiske – fylte eteren…. Tror det var spennende for Strai Kjøkken også å få presentert «Strai Kjøkken 2025» – med innspill fra 8-10 andre bedrifter. Slikt blir det flotte bedrifter av… !

Med til en slik samling hører også alltid litt uformell mingling og nettverksbygging. Tapas og god drikke ble servert av den syngende kokken Apollo Papp, etterfulgt av «Toby» – á la Bjørn Eidsvåg, Ole Paus, følelsesladet sosiolog med flere..

Da samlingen kun var oppstart på selve prosjektet, skal Sinpro umiddelbart arbeide videre med å etablere konkrete prosjekter innen de tematiske områdene som ble valgt ut. For å lykkes med dette er det viktig at bedriftene i prosjektet bevisstgjør seg hvilke prosjekter de ønsker å delta i og hvordan de ønsker å gjennomføre det. Men Sinpro skal lede an…

 

Som arrangør av samlingen var det fredagen som gjorde forskjellen! Der evnet vi å hente ned teorien fra forrige dagen til praktisk anvendelse! Det er det det skal dreie seg om videre også – sørge for at «snakk blir til action»…