SINTEF besøker SINPRO

10. februar 2021

En av våre stolte eiere SINTEF Manufacturing ved Helge Totland besøkte SINPRO kontoret 9 februar.

Helge var veldig engasjert i det HF finansierte Delingsinnovasjon prosjektet som gikk på LEAN. I forbindelse med besøket var vi hos Mandal Maskinering for å se hvordan LEAN arbeidet var fulgt opp. Erfaringer vi skal ta med oss videre. Utrolig bra opplegg med tavlemøte hver dag.

Vi var også innom hos Fenner Mandals for å se hvordan det jobbes med LEAN der. Fenner var ikke med på prosjektet Delingsinnovasjon, men Linda Brokke er veldig positiv til å ta bedriften et hakk videre i forhold til LEAN arbeid.

Erfaringsutveksling rundt LEAN arbeid på tvers av bedriftene er ikke lett på digitale plattformer. Derfor gleder vi oss til samfunnet åpner litt opp igjen.

Sammen med SINTEF er planen å kjøre to halvdagsseminarer så fort det er mulig med fokus på kartlegging av medlemsmassen før vi videre gjennom 2021 trekker enkeltbedriftene videre i sine interne prosesser.