Rekord påmelding og deltakelse. Se webinaret her.

21. mai 2021

Til vårt oppstartsseminar om anvendt AI var det hele 108 påmeldte deltakere og 80% deltakelse gjennom den 2,5 timer lange seansen.

Se webinaret her https://www.youtube.com/watch?v=_u5dmBHLNAc

 

Program:

SINPRO Webinar 19.5.21