ENØK

I regi av SINPRO initierte EnøkTotal flere ENØK prosjekter i medlemsbedriftene.

Contiga (tidligere Norelement)

Enkle tiltak på Enøk-tiltak i produksjonen av betong-elementer ble implementert. Anslag på årlig besparelser som resultat av disse tiltakene ble 2,0 millioner årlig.