Ressurser på avveie

Dette prosjektet fokuserte på medarbeiderdrevet innovasjon med mål om å forbedre arbeidsmiljø, trivsel, sykefravær, lønnsomhet. Ved å involvere ansatte i bedriften fikk man registrert og systematisert innovative idéer og beste praksis. Resultatene av innsatsen var klare.

Nøsted Kjetting

Bedriften involverte og motiverte medarbeidere til å bidra i innovasjons- og forbedringsprosesser i bedriftens produksjon. Gjennom innsamling av gode idéer og etablering av beste praksis oppnådde bedriften på under 6 måneder;

 

  • Redusert vrakandel med 40% prosent, tilsvarer årlig besparelse på 1,3 millioner.
  • Redusert varelager med 670 tonn.

Prosjektet fortsetter etter dette forprosjektet.

 

GE Healthcare, Lindesnes fabrikker

Bedriften involverte og motiverte medarbeidere til å bidra i innovasjons- og forbedringsprosesser i bedriftens produksjon. Bedriften har døgn-drift, som innebærer at operatører som gjør de samme oppgavene sjeldent eller aldri møtes. Gjennom innsamling av gode idéer og etablering av «beste praksis» oppnådde bedriften på under 6 måneder;

  • Syklustid på celle 15 redusert med 1 time (fra 19 til 18 timer), eller økt kapasitet med 5%. Dette utgjør gevinst i størrelsesorden 12 millioner kroner pr år.
  • Sykefravær redusert fra 6% til ca. 4% over et år (ikke alt nødvendigvis grunnet prosjektet..)