Referanser

Gjennom prosjekter i SINPROs regi skal bedrifter initiere og gjennomføre prosjekter internt i sine respektive bedrifter. Resultatene av disse prosjektene skal være konkrete og målbare. SINPRO har som ambisjon å skape så mange som mulig av slike prosjekter. Kun gjennom målbare resultater ute i bedriftene har SINPRO lyktes med sin grunnleggende målsetting; Sikre og skape arbeidsplasser...