Prosjekter

Sinpro organiserer til enhver tid prosjekter med relevante temaer. Prosjektene skal gjennomføres slik at bedriftene deltar i fellessamlinger og andre arrangementer sammen med andre bedrifter. Parallelt arbeider bedriftene med sine konkrete interne prosjekter som er relatert til prosjektets tema og målsetting.

Gjennom denne nettverksmodellen å arbeide på, vil kunnskap og erfaringer fra andre bedrifter dras nytte av, og relasjoner og nettverk skapes mellom bedriftene..