Markedsorientering-AVSLUTTET

Innovasjon og utvikling er også viktig i forhold til markedsorientering - innovasjon er mer enn å utvikle en mer effektiv produksjon. Hvordan skaffer vi oss kunnskap om markeder og behov? Hvordan kan vi selv skape behov? Hvilken kompetanse kreves i en organisasjon for å videreutvikle bedriften mot nye kunder, nye produkter og nye markeder?

Prosjektet fokuserer på bevisstgjøringen omkring markedsarbeid og innovasjon i bedriftene – nye og kreative måter å tilnærme seg kunder på og kunnskapsbehovet i organisasjonen.

I et samarbeid med Innoco tilbyr Sinpro en «Markedsskole» over 7-8 måneder hvor bedriftene deltar på fellessamlinger parallelt med at man jobber med interne prosjekter i bedriften. Underveis vil det arrangeres bedriftsbesøk, studiereiser og bli holdt kurs innen spesifikke temaer.

Første gjennomføring er i gang med 11 deltakende bedrifter og planlagt sluttføring i februar 2018. Det planlegges igangsatt ny runde i 2018, så ta kontakt med daglig leder om du er interessert!