«Future Technology Platform»

Prosjektet skal gi bedriftene kunnskap om relevant og anvendbar teknologi, identifisere relevante nøkkelteknologier, spesifikt rettet mot bedriftenes egen produksjon, produktutvikling og salg.

Prosjektets grunntanke og filosofi er at det skal være en hjelp til bedriftene til først å evne å orientere seg i et hav av informasjon om ny teknologi. Dernest skal det være en katalysator for bedriftene i valg og implementering av ny teknologi. Ny teknologi vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft og inntjening, så det er viktig å gjøre de riktige valgene – på riktig tidspunkt.

Fokuseringen på teknologi skal ikke bære preg av «science fiction», men være med realistisk, kommersiell og praktisk tilnærming – hvor bedriftene skal kunne kjenne seg igjen i – og se nytten av.

Bedriftene i region er forskjellige, veldig forskjellige. Derfor har vi, etter først å ha forsøkt å se det store bildet, valgt ut noen tematiske områder som vi tror de fleste bedrifter vil ha interesse av. Disse er:

  • Robotisering og automatisering
  • Sporingsteknologi og lagerstyring
  • Sensor Interface Teknology
  • Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR)
  • Cyber Physical Production System (CPPS) – digitalisert, integrert modellering av hele bedriftens økosystem.

Dersom det er bred interesse for andre fokusområder vil vi forsøke å imøtekomme det.

I tillegg skal vi jobbe med hvordan hver enkelt bedrift i Sinpro kan anvende ny teknologi i sin produksjon, produktutvikling eller i salg.

Hver bedrift kan velge å melde seg på ett eller flere prosjekt med de ovennevnte temaene. For å kjøre et prosjekt skal det være minst 2, helst 3 eller flere bedrifter med. Over en periode på 6 – 9 måneder vil da disse bedriftene jobbe sammen i team med konkrete oppgaver relatert til sin bedrift innen det valgte temaet. Det kan være et dypere dykk i eksisterende teknologi, investerings-/mulighetsanalyser, eller rett og slett implementering av ny teknologi i bedriften. Vi ønsker å definere prosjektene slik at de kan kvalifisere til tilskudd fra Forskningsråd, Innovasjon Norge eller andre. Sinpro har også noen midler å bruke på samlinger, bedriftsbesøk, studieturer, messer, kurs etc.