Digital modenhetsforum

Sammen med INNOW og Lindesnes kommune kjører vi i gang prosjektet - Digital modenhetsforum. Et program som tar bedriftene gjennom 5 samlinger over 4 måneder for å øke deres digitale modenhetsgrad.

Høsten 2020 ble det gjennomført en liten kick-off workshop vedrørende teamet – digital modenhetsanalyse. Med oss hadde vi 20 deltagere fra medlemsmassen som bidro med innspill både oppbygning, innhold og formålet med et digital modenhetsforum. På grunn av Covid-19 har oppstart av forumet blitt utsatt, men nå kan vi med glede invitere dere til Digital modenhetsforum 2021/2022.

 

Over 9 samlinger vil bedriften bli kjent med deres nåsituasjon innen digitalisering gjennom å kartlegge virksomhetens digitale modenhetsgrad.
Forumet vil være kompetansehevende innen digitalisering på en rekke aktuelle områder, og ha som mål å løfte frem muligheter/trusler bedriftene har ved økt/ikke økt grad avdigitalisering, samt tilrettelegge for handling gjennom designdrevet digital transformasjon.

Virksomhetene vil i løpet av forumet få utarbeidet en konkret handlingplan og et veikart for økt grad av digitalisering på en rekke områder, samt mer kompetanse om muligheter for finansiering av digitaliseringsprosjekter.

Målsetninger for forumet:

 • Fremme digital omstillingsevne.  
 • Øke bevisstheten og klargjøre begrepet digitalisering.  
 • Synligjøre og legge til rette for utnyttelse av potensielle muligheter digitalisering kan gi. 
 • Finne løsninger som skaper merverdi for medlemsbedriftene samtidig som det tilfører kompetanse og erfaring rundt digitalisering for alle involverte parter. 
 • Skape en kultur der medlemsbedriftene ser mulighetene og ønsker løsninger.  
 • Utvikle lokal kompetanse gjennom forumet ved å lære om tilgjengelig teknologi innen digitale verktøy. 
 • Bidra med å kartlegge medlemsbedrifters digitale modenhet og gi innspill til strategi rundt digitalisering. 
 • Gjøre medlemsbedrifter bevist over muligheter og trusler, og kunne bidra med å identifisere egne muligheter og trusler.
 • Være et kompetanseforum for digitale omstillingsevne med sluttmål om at medlemmene selv identifiserer og oppsøker muligheter for markedsutvikling.

Samtlige av deltagerbedriftene vil får kartlagt og analysert deres digitalemodenhetsgrad innen 6 hoveddimensjoner og medfølgende 7 underdimensjoner. Hver av disse dimensjonene rangeres fra 1 til 5 – etter grad av modenhet og bedriften vil deretter bli rangert etter fem modenhetsnivåer – Digitalt umoden (Initierende), Digitalt konseptuelt (Responderende), Digitalt definert (Framvoksende), Digitalt Intregrert (Predikterende), Digitalt transformert (Avanserende).

Hoveddimensjonene er som følger:

 1. Digital forretning
 2. Digitale kapabiliteter
 3. Digitale verktøy
 4. Data og dataflyt
 5. Datainfrastruktur
 6. Digital kommunikasjon og samhandling

Praktisk informasjon:

Oppstartsdato: Mandag 20.september.
Tid: 12-17 (Inkluderer lunsj og mingling)
Lokasjon: Lokasjonene for de ulike samlingene er foreløbig tentativt, men samligene vil foregå på ulike lokasjoner.
Foreløpig kjøreplan for forumet:

 • Oppstart – 20.september
 • Innow og Sinpro besøker bedriftene for å gjennomføre digital modenhetsanalyse – 27.september – 13.oktober (2 timer per bedrift).
 • Samling – Digital forretning – 25. oktober
 • Samling – Digitale kapabiliteter. verktøy og data og dataflyt – 29. november
 • Samling – Datainfrastruktur, Digital kommunikasjon og samhandling og designdrevet transformasjon – 16.desember

Pris per bedrift: medlem  – kr 1200,-, ikke-medlem – kr 15000,-

PS! Det er begrensede plasser – så vær tidlig ute.

Dette blir spennende, så følge med og er du ikke medlem hos oss så ta kontakt for informasjon.

Nå er vi klare igjen og satser på å komme skikkelig i gang nå i 2021.