M-AI. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

VI ER GODT IGANG!

Vi er nå godt i gang med de første prosjektene. Før sommeren 2021 var målsetningen å identifisere 4 konkrete prosjekter. Det har vi klart. Vi har signert samarbeidsavtaler med GOT og DIGISERV. Veldig spennende prosjekter som dere vil få høre mer om. Vi avsluttet pilot prosjekt hos 3 bedrifter der det største var hos Mandals.

Prosjekteier

SINPRO som prosjekteier er ansvarlig for rapportering til SINPRO’s eget Teknisk Faglig Forum, protokoller, rapporter og rapportering til SKF. Synergien mellom nettverkene, gjennomføring, akademia, forskning og næringslivet vil også pålegges prosjekteier.

Prosjekteier vil også ha ansvar for dialog og samarbeid med tilsvarende prosjekter både lokalt, regionalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt.

Styringsgruppe

Styringsgruppen er selve navet i arbeidet. Styringsgruppen vil oppsøke mulige prosjekter, vurdere innkomne prosjekter, vurdere samarbeidspartnere fra prosjekt til prosjekt og arrangere kurs, samlinger, seminarer osv.

 

Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere.

Vi ønsker å være et lavterskel tilbud og gjennom et forprosjekt vil vi kunne identifisere om det er et potensiale til å bruke anvendt kunstig intelligens i din bedrift. i forprosjektet stiller vi med fagkunnskap og nettverk.

organisasjonsmodell med samarbeidspartnere

organisasjonsmodell med samarbeidspartnere