Visjon, mål og strategier

Visjon:
SINPRO – En nasjonalt anerkjent kompetanseklynge.

Hovedmål:
Være en innovativ og teknologisk avansert kompetanseklynge med høy verdiskaping på Agder, preget av nært samarbeid mellom medlemsbedrifter og mellom medlemsbedrifter og kunnskapsinstitusjoner.

Strategier: 
Utvikle klyngesamarbeidet i SINPRO og sørge for at samarbeidet får et konkret, attraktivt og nyttig innhold for partnerne gjennom;

  • Identifisere og anvende ny teknologi i samarbeid på tvers av bedriftene.
  • Fokusere og bevisstgjøre bedrifter på markedsorientering.
  • Identifisere og støtte entreprenørskap og vekstbedrifter i regionen.
  • Gjennomføre prosjektet «Delingsinnovasjon», prosjekt for å ta i bruk nye løsninger basert på medarbeiderorientert dialog mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse.
  • Videreutvikle samarbeid med UiA og Mechatronics Innovation Lab (MIL).
  • Samarbeide om innovasjon med nystartet kreativ folkehøgskole SKAP.