Om SinPro

SinPro (Senter for Innovativ Design og Produksjon) er et nettverkssamarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner hvor samarbeidet er satt i system. Målsettingen er å utvikle SinPro til en nasjonalt anerkjent kompetanseklynge hvor deltakerne deler kunnskap og erfaringer med sikte på innovasjon og verdiskapning.

SinPro-nettverket består nå av 25 partnerbedrifter og 3 kunnskapsinstitusjoner som har inngått avtaler om samarbeid. SINPRO-nettverket har et styre på 9 medlemmer og en daglig leder som ivaretar daglig drift av organisasjonen. 11 av partnerne i SINPRO har sammen stiftet selskapet SINPRO AS for å ha en formell organisasjon som kan ivareta forretningsførsel og inngå avtaler med eksterne avtalepartnere på nettverkets vegne.

Initiativet til SinPro ble tatt av Umoe Mandal AS, Nøsted-gruppen, Lindesnesregionen og Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag sammen med Sørlandets Kompetansefond høsten 2012. Arbeidet startet våren 2013 som et forprosjekt for å kartlegge ønsker om og former for samarbeid. Samarbeidet i nåværende form startet med et konstituerende møte 01.04.14. Samarbeidet bygger på klyngeteori og forskningsmessig dokumenterte effekter av klyngesamarbeid.

Hva driver SINPRO med?

SINPRO arrangerer og fasiliterer fellesprosjekter, konferanser og workshops alene eller sammen med ulike samarbeidspartnere. SINPRO samarbeider nært med andre klynger i regionen og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Agder, Sintef Raufoss Manufacturing, Mandal videregående skole og SKAP Folkehøyskole. Det er også et nært samarbeid med regionale utviklingsaktører som Agder fylkeskommune, Lindesnesregionen, Lindesnes kommune og Sørlandets Kompetansefond. Lokalt samarbeider også SINPRO med Lindesnesregionen Næringshage og Mandal Industri-og nærings forening.

Hvem finansierer SINPRO?

Arbeidet i SINPRO har vært basert på omfattende egeninnsats i form av omsatte timer fra ansatte i partnerbedrifter og institusjoner. I dag er det ansatt daglig leder på heltid. SINPRO har fra oppstarten fått finansiell støtte fra Sørlandets kompetansefond, VRI Agder, tidligere Vest-Agder fylkeskommune, Lindesnesfondet, Lindesnes kommune og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) og Agder fylkeskommune. Fra 2016 er det vedtatt innføring av kontingent/serviceavgift. Beløpet varierer i forhold til bedriftens størrelse.

Se SINPRO filmen her https://www.sinpro.no/sinpro-lanserer-film/?fbclid=IwAR2cgY_X6dHb_HWucy_ICCdcdqELY6LoNQJylZh15wtH_C1nmmtwrVAtiuM