NYHETSBREV oktober 2020

16. oktober 2020

Det skjer mye spennende i SINPRO for tiden. Covid-19 har gjort vårt arbeid utfordrende, men vi prøver likevel å planlegge som normalt, men likevel ta inn over oss at vi er i en krevende tid der smittevernhensyn står i fokus. Bedriftsbesøk velger vi stort sett å skyve på.

LEAN-, HR- og Teknisk faglig forum har i varierende grad kommet godt i gang etter sommeren. Vi har hatt frokostseminar med selveste Lars Rinnan, HR-dialogseminar med NHO med tema lokale lønnsforhandlinger og SINPRO har deltatt på Kraften i Kobling, Det store Samspillet og en masse webinar.

Det kanskje mest spennende vi jobber med nå er å skape et SIM Venterom som skal fylles med innhold og et lite show rom med modeller av hvordan dette kan bli. SINPRO skal fylle Venterommet, men det mest spennende er nok at vi nå går i gang med et større prosjekt der vi knytter til oss Ai kompetanse. Prosjektnavnet er M-Ai (Mandal-Ai) som skal være et slags lavterskel tilbud der bedriftene kan komme med ulike caser som vi kan knytte på kompetanse, forskning og akademia. Vi ønsker å løfte medlemsbedriftene våre til å bruke mer anvendt Ai. Ikke nødvendigvis for å effektivisere med målsetning om en mer lønnsom drift, men mer for å møte fremtiden og stille sterkere i et marked i stor endring.

Vi arrangerer 30.10 en workshop som en innledning til et nytt prosjekt som går på Digital Modenhet i bedriftene. Hva er status i bedriften, hva kan vi lære av hverandre og hvordan skal vi få med oss alle ansatte på omstillinger.

Som daglig leder blir jobben mer og mer innholdsrik, daglige nye erfaringer og en relativt bratt læringskurve. Men da trives jeg.

Vi er i sluttspurten på første markedsføringsvideo av SINPRO og noen enkelte medlemsbedrifter. Den gleder vi oss veldig til.

 

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

Tlf: 90516610

alferik@sinpro.no

www.sinpro.no

» Vi skaper og deler kunnskap..»

 

https://www.facebook.com/sinpro.no

Bli medlem