NYHETSBREV november 2020

20. november 2020

Siden forrige nyhetsbrev har regionen igjen gått inn i en ny runde med hjemmekontor og sterke anbefalinger om å ikke avholde noen fysiske møter. Det har selvfølgelig skapt noen utfordringer for arbeidet i SINPRO med å skape de møteplasser som er viktig for oss. Vi ser at det meste foregår på digitale plattformer ute i næringslivet. For de aller fleste møtepunkt fungerer det bra, men for vårt arbeid er det noe utfordrende. Spesielt erfaringsdeling, workshop og den gode praten blir ikke like godt ivaretatt på digitale plattformer som ved fysiske møteplasser. Vi har utsatt en del møtepunkt i forum inntil videre og skal ikke se bort fra at det kan vedvare til over jul. Vi ønsker at våre møteplasser skal oppleves trygge og tilrettelagt for flest mulig deltakere.

Styret i SINPRO gjennomførte i starten av november en workshop sammen med Innovasjon Norge som kan være første steg mot en søknad opp å bli tatt opp som Arena klynge i Innovasjon Norge sitt klynge program.

Vi starter også opp prosjekt om digital modenhet sammen med Innow som er et selskap med utspring fra UiA. Vi fikk gjennomført en flott workshop der prosjektet ble introdusert samt at det ble jobbet med hvilket nivå man skal legge kartleggingen på. Vi søker nå finansiering for å gjennomføre dette prosjektet med og hos bedriftene. Teknisk Faglig Forum, LEAN- og HR forum deltok på denne workshopen.

SIM Venterom er sånn smått i gang. Det å bygge innhold og synligjøre en innholdsorganisasjon i det nye SIM bygget er en sentral oppgave som SINPRO deltar i. SINPRO har i den sammenheng fysisk flyttet ut i kantine delen i Næringshagen og ønsker fra den posisjonen å bygge et fremtidig innhold til SIM bygget i eksisterende bygningsmasse på Piren. Undertegnede kan fra denne posisjon være SIM og SINPRO sitt fysiske ansikt utad.

M-Ai er også kommet sånn smått i gang med Fenner Mandals som første case ut. Der jobbes det med innsamling av data for å se på ulike løsninger for bruk av anvendt Ai i veven til slangene.

SINPRO filmen ble lansert i slutten av oktober og er i skrivende stund sett 8000 ganger. Media fanget fort opp denne filmen og Fedrelandsvennens Helgemagasin vil publisere fra et par av våre bedrifter en av de førstkommende helger. Det blir spennende å se hva resultatet blir.

Filmen kan du se ved å trykke på lenken her:

https://www.sinpro.no/sinpro-lanserer-film/

Fra workshop om digital modenhet.

Fra vev bordet til Fenner som inngår i M-Ai prosjektet.

Kan vi skape et SIM Venterom her?

 

 

 

MVH

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

Tlf: 90516610

alferik@sinpro.no

www.sinpro.no

» Vi skaper og deler kunnskap..»

https://www.facebook.com/sinpro.no