NYHETSBREV mars og april 2021

16. april 2021

Det er fortsatt en spesiell tid for driften av SINPRO. Jeg har aktivt fulgt oppfordringen fra nasjonale myndigheter, kommunens smitteteam og som medlem av formannskapet i Lindesnes kommune valgt hjemmekontor stort sett siden nyttår. Jeg har brukt mye av tiden til kompetanseheving, webinar og annen kurs virksomhet i tillegg til å forberede oss på gjenåpning og fysiske møter.

Det kanskje mest spennende er at SINPRO har fått prosjektstøtte til flere prosjekt i 2021-2022. Det sikrer driften en periode fremover og det mest spennende prosjektet handler om anvendt kunstig intelligens. Det er kjørt en pilot hos Mandals med stor suksess. Nå ruller vi ut dette prosjektet til hele medlemsmassen med oppstart i midten av mai. Sørlandets kompetansefond er vår største finansieringskilde til å gjennomføre de ulike prosjekter.

Det jobbes også godt med Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) og vi har lansert SIM venterom. se mer her:https://www.sinpro.no/gratis-kontorpult-hos-sim-venterom/

Vi søker også støtte gjennom fylkeskommunen og akkurat nå er tiden inne for nye BIO-midler med søknadsfrist 30.4.21. se mer her: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Lindesnes kommunes næringsfond har sine utlysninger her  http://www.regionalforvaltning.no og jeg anbefaler medlemmer å sjekke der. Ta gjerne kontakt om det er prosjekter dere vurderer i bedriften som kan kjøres felles på tvers av flere medlemmer.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske GB OCEAN velkommen som nytt medlem i SINPRO.

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

Tlf: 90516610

alferik@sinpro.no

www.sinpro.no

» Vi skaper og deler kunnskap..»