NYHETSBREV januar 2021

3. februar 2021

Nyhetsbrevet for januar 2021 kommer litt sent. Det er ikke helt uten grunn. Vi hadde lanseringsplaner for SIM Venterom som vi tenkte var mest naturlig å omtale. les mer om det her https://www.l-a.no/nyheter/i/gWLA4k/et-gr%C3%BCnder-og-entreprenoerkapsmiljoe-maa-ligge-til-grunn

Ingen tvil om at det å etablere et Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) er en krevende, men spennende prosess. Jeg har deltatt i prosessen på ulike nivå helt fra starten og skjønner godt at noen er utålmodige, investorer hopper opp og ned fra gjerdet og at det er kritiske røster. Kritikken fra de fleste er velbegrunnet; er Lindesnes kommune og Mandal klar for et slikt senter? Er miljøet stort nok? Blir det bare et nytt kontor bygg? utarmer det kontorplasser i sentrum?

Skal vi klare å etablere et SIM senter så er involvering nøkkelordet. Alle røster tror jeg nok kan samle seg om et felles mål. Nemlig gjøre kommunen enda mer attraktiv for innbyggerne, næringsliv, etablerte og nye arbeidsplasser, turister og i sum kunne bedre levekårsutfordringene i kommunen og regionen.

I desember  2020 hadde vi møte i prosjektgruppen for SIM Venterom. Der ble jeg spurt om å overta prosjektleder rollen for Venterom prosjektet. Jeg er ikke skapt for å takke nei til muligheter og dører som åpner seg, selv om jeg ikke helt vet hva som møter meg. Det gjør det kanskje enda mer spennende, samtidig som fallhøyden er relativt stor.

Venterom som begrep er det mange i Mandal som kjenner til. På Piren i Mandal etablerte et miljø som brenner for musikk et venterom som kunne være en scene og et samlingspunkt frem til Buen kulturhus stod ferdig. Den filosofien tar vi inn i prosjektet SIM Venterom som vi tenker å etablere på Piren, mer kjent som lokalene til Lindesnesregionens Næringshage.

Venterommet skal være et fysisk showrom for det som kommer på Malmø. Det skal samle aktører fra etablert næringsliv, investormiljø, offentlig sektor, akademia, virkemiddelapparatet(innovasjon Norge, Næringshagen o.l.), men ikke minst et gründermiljø. Det er kanskje de som får mest nytte av et miljø som kan løfte frem ideer og forretningsfilosofi. I tillegg vil etablert næringsliv kunne ha en unik tilgang til kompetanse og forskning.

2021 startet som 2020 sluttet. Krevende og utfordrende med Covid-19 som gir oss svært begrenset mulighet til å møtes fysisk. Vi ser likevel lyst på at 2020 sakte, men sikkert vil normalisere seg.

Alf Erik Andersen