NYHETSBREV februar 2021

9. mars 2021

Dette ble et litt forsinket nyhetsbrev. Februar er på mange måter en spennende måned for SINPRO og våre prosjekter. 12.februar hadde Sørlandets Kompetansefond sitt styremøte der de fordeler tilskudd etter utlysningen som var i november 2020. SINPRO søkte om både generell prosjektstøtte for prosjekt som LEAN,HR og Fremtidens Teknologi Plattform. Vi fikk innvilget 800.000,- til å drifte SINPRO videre gjennom disse prosjektene.

Det vi kanskje var mest spent på var vårt M-Ai. Anvendt Artificial Intelligence er drivkraften i prosjektet. Vi fikk 1.250.000,- til å drifte dette videre fra en pilotfase til et 2-årig prosjekt.

Nå venter vi fortsatt litt på at Covid-19 skal slippe taket, vaksinasjon komme i gang og møteplassene gjenskapes.