Mer Lean…

12. april 2017

Deltakere i Sinpro-prosjektet «Delingsinnovasjon» var samlet til samling hos Nøsted Kjetting 5. og 6 april. Samlingen fokuserte på 7+1 sløseri og 5S. Engasjerte deltakere fra Umoe Mandal, Mindus, Mandal Maskinering, BRG, GE Healthcare og Nøsted Kjetting bidro alle til to fantastisk givende og meningsfylte dager. Nøsted Kjetting var valgt som vertsbedrift og konkrete case-studier var valgt i bedriftens egen produksjon. Dette bidro til praktisk og relevant gruppearbeid, som det antas Nøsted Kjetting selv også hadde nytteverdi av… Det er utrolig hvordan sunn fornuft og «nye» øyne kan endre på gamle mønstre og bidra til enkle, men effektive forbedringsprosesser.