Medlemmer

Som medlem i SINPRO blir man med i en innovativ og teknologisk avansert kompetanseklynge med høy verdiskaping. Arbeidet er preget av utviklende nettverk og nært samarbeid mellom medlemsbedrifter og mellom medlemsbedrifter og kunnskapsinstitusjoner.

Gjennom relevante prosjekter bidrar vi til at bedriftene står rustet i konkurranse og omstillinger. Vi deler kunnskap og erfaring!