Med kunden i fokus

17. november 2017

Innovasjon og utvikling er også viktig i forhold til markedsorientering – innovasjon er mer enn å utvikle en mer effektiv produksjon. Hvordan skaffer vi oss kunnskap om markeder og behov? Hvordan kan vi selv skape behov? Hvilken kompetanse kreves i en organisasjon for å videreutvikle bedriften mot nye kunder, nye produkter og nye markeder?

I et samarbeid med Innoco AS tilbyr SINPRO en «Markedsskole» over 7-8 måneder hvor bedriftene deltar på fellessamlinger parallelt med at man jobber med interne prosjekter i bedriften.

Første gjennomføring er nå godt i gang med 11 deltakende bedrifter og planlagt sluttføring i februar 2018. Gjennom arbeid på hjemmebane og i samlinger videreutvikles de interne prosjektene. Deling på tvers mellom bedriftene og uttesting av alternativer i plenum er en del av prosessen.

Det planlegges igangsatt ny runde i 2018, så ta kontakt med daglig leder om du er interessert!