M-Ai. Kunstig intelligens- et lavterskel tilbud

26. april 2021

11.mai passerte vi 70 påmeldinger. Dette er et populært arrangement. Meld deg på du også!

Sammen med MIL, Sørlandets kompetansefond og Lindesnes kommune kjører vi nå i gang en oppstartssamling som skal være med å synliggjøre hvordan kunstig intelligens er en del av hverdagen vår i dag og hvorfor alle bedrifter og næringer vil kunne være avhengig av det nå og i fremtiden.

SINPRO vil presentere arbeidsmodellen som tenkes å bruke lokalt.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle! Et nettarrangement i regi av SINPRO og MIL.

Lær mer om hvilke muligheter AI/Big Data gir bedrifter.

Dato: 19.5.21
Kl: 09-1130
DIGITALT
Program:
  • 0900 – 0915       Intro M-AI v/Alf Erik Andersen
  • 0915 – 0930       Intro AI;Hub v/Svein-Inge Ringstad
  • 0930 – 1000       Kunstig intelligens/maskinlæring-Det store bilde v/Morten Goodwin
  • 1000 – 1015       Pause
  • 1015 – 1100       Kom i gang med AI v/Svein Inge Ringstad
  • 1100 – 1130      Oppsummering og prosjektmuligheter

 

Morten Goodwin,   en nasjonal kapasitet innenfor temaene, og en inspirerende foredragsholder, så her er det bare å få meldt seg på! 

Svein-Inge Ringstad, konstituert daglig leder i MIL AS, har ca 25 års industriell erfaring fra ulike roller i flere bransjer. Han er godt kjent med utfordringene bedriftene nå står ovenfor og hva som skal til for å komme i gang og lykkes med nye teknologier og AI.

Alf Erik Andersen, Daglig leder SINPRO.

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning. Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk.

De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle!

Vi vil her synliggjøre muligheten for å ta i bruk AI og maskinlæring.  Mulighetene er flere enn hva folk flest tror, og det er viktig å komme i gang for å opprettholde sin konkurransekraft.

Etter samlingen vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi med AI, finne muligheter i egen bedrift og vite hvem som kan assistere videre på veien.

 

 

Påmelding: https://www.sinpro.no/arrangement/oppstartsseminar-m-ai/

 

Medieklipp (abonnement) https://www.l-a.no/nyheter/i/jBmRgb/har-faatt-millionstoette-til-utvikling-av-kunstig-intelligens-pilotprosjekt-allerede-i-gang

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad