Kreativitet og teknologi hos SKAP

21. januar 2018

Som en del av samarbeidet med SKAP kreativ folkehøyskole ble det i midten av januar arrangert et kreativt seminar på SKAP for SINPROs medlemmer. Målgruppen var primært deltakerne i SINPROs AR/VR-prosjekt.

Lydhør forsamling

Under kyndig ledelse av Hilde Tallaksen og Chamilla Skjelstad, ble forsamlingen tatt igjennom en workshop med en god blanding av litt teori om kreativitet og kreativitetens betydning for innovasjon, og utprøving av praktiske verktøy.

Lekestue – og litt til

SKAPs Grzegorz Grub tok oss videre gjennom historien til AR/VR-teknologien og demonstrerte SKAPs nåværende kapasiteter på området. Til slutt ble det tid til utprøving av VR-teknologi på utvalgte datasett fra flere av de deltakende bedriftene.

SINPRO og SKAP samarbeider om en videreutvikling og styrking av AR/VR-kapasitetene på SKAP,  noe som vil komme både skolen, SINPROs medlemmer og lokalt næringsliv til gode.