KRAFTEN I KOBLING

15. oktober 2020

SINPRO og flere av våre medlemsbedrifter deltok på arrangementet Kraften i Kobling. Et veldig bra og inspirerende seminar. Her ble det mange koblinger på tvers. Inspirerende foredrag, kanskje spesielt fra Vestre. Både ordfører Even Tronstad Sagebakken og SINPRO er enige om at våren 2022 må vi ta en studietur til Finnskogen og betrakte den nye fabrikken. Sjekk ut nettsiden http://www.theplus.no og bli inspirert.