KICK-OFF for Det store samspillet

14. oktober 2020

En veldig bra Kick-off kveld sammen med deltakerbedriftene i Det Store Samspillet. Et veldig bra prosjekt finansiert av LO/NHO. Viser på en god måte hvordan man skal sette de ansatte på scenen og la dem skinne og delta i utviklingen av bedriften. Tre parts samarbeid er nøkkelen. Inspirerende innledninger og gjennomgang av arbeidet som gjøres på GE Healthcare i dette store samspillet.