Første «Topplederforum» avholdt på havutsikt

12. april 2017

Torsdag 23. mars i fin solnedgang arrangerte Sinpro «Topplederforum» på Havutsikt. Målgruppen for denne samlingen var ledere i bedrifter og utdanningssektoren. Med kobling til prosjektet «Future Technology Platform» var det krav og forventninger til framtidens kompetanse som var gjennomgående tema – ved siden av grønt skifte og bærekraft.

Agendaen for framtidens kompetanse ble satt med følgende utsagn; «Remiksen av arbeidslivet dreier seg om hvordan bruk av ny teknologi endrer måten vi jobber på. Eksisterende ting settes sammen på nye måter, til noe eget. Dette skjer hurtigere enn noen gang – en ny industriell revolusjon. Digitalisering og automatisering treffer nye sektorer, næringer og arbeidsområder. All industri er avhengig av digitalisering for å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen. Men hva er relevant for oss? Hvordan tar vi den i bruk? Og hva krever det av vår organisasjon?»

Med oss for å belyse og kanskje svare på noen av disse aspektene var forskningssjef fra Sintef, Gaute Knutstad og Daglig Leder i JobZone med oss.

 

Grønt skifte og bærekraft ble adressert med følgende bakteppe;

«De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte.. Men hva er «grønt skifte»? Hva betyr det for industri og næringsliv? Hvordan kan ny teknologi skape en bærekraftig utvikling? Hvordan kan grønt skifte skape produktutvikling og arbeidsplasser? Følgende påstander ble fremlagt;

  • Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst?
  • Teknologisk innovasjon og investeringer i effektive lavutslippsløsninger kan skape nye muligheter for vekst, flere arbeidsplasser, økt selskapsfortjeneste og økonomisk utvikling?
  • Motsetningene mellom vekst og klimahandling er i de fleste tilfeller oppkonstruert?

eller;

Klima + vekst = sant  ?»

 

 

Topplederforum har som intensjon å være en møteplass for ledergrupper i bedriftene hvor temaer relatert til bedriftenes drift, omstilling og langsiktige strategier blir satt på agendaen. Sinpro håper å frambringe en attraktivt og engasjerende forum for menings- og erfaringsutveksling. Det planlegges to Topplederforum i løpet av året, men dette kan lett endres om interesse og engasjement tilsier det. ..