Digital modenhetsforum 2021/2022. Ny dato for oppstart

10. august 2021

Sammen med INNOW og Lindesnes kommune kjører vi i gang prosjektet – ¨Digital modenhetsforum. Et program som tar bedriftene gjennom 9 samlinger over 7 måneder for å øke deres digitale modenhetsgrad.

Høsten 2020 ble det gjennomført en liten kick-off workshop vedrørende teamet – digital modenhetsanalyse. Med oss hadde vi 20 deltagere fra medlemsmassen som bidro med innspill både oppbygning, innhold og formålet med et digital modenhetsforum. På grunn av Covid-19 har oppstart av forumet blitt utsatt, men nå kan vi med glede invitere dere til Digital modenhetsforum 2021/2022.

Les mer her:

https://www.sinpro.no/arrangement/digital-modenhet/