Dansk inspirasjon

6. april 2018

Første uken i april 2018 arrangerte Future Robotics-prosjektet ved Universitetet i Agder (UiA) sammen med Teknologisk Institut (TI) i Danmark et besøk til Danmarks sterke robotmiljø i Odense – Odense Robotics. Besøket omfattet deltakerne i Future Robotics-prosjektet og medlemmer fra klyngene SINPRO, NODE og EYDE.

Det utmerkede danske vertskapet v/Søren Peter Johansen fra TI, hadde lagt opp til et meget tett program over to dager. I tillegg til besøk til TI, ble det arrangert bedriftsbesøk hos Mobile Industrial Robots, Syddansk Universitet, OnRobot og Universal Robots.

Det tekniske fakultet ved Syddansk Universitet i Odense (foto: Adam Mørk)

 

Det var mange ting å ta med seg fra turen; Når det gjelder de teknologiske trendene ble den kraftige fremveksten av samarbeidende roboter (cobots – collaborative robots) de senere år viet mye oppmerksomhet. Kombinert med at sensorer og prosesseringsteknologi blir både bedre og billigere, ser man at cobots kan være en raskt regningssvarende investering selv på mindre volumer i produksjonen. Det er også en del forskning som viser at selve kombinasjonen av menneskelig arbeidskraft med roboter – at disse jobber sammen i stedet for hver for seg – fører til økt effektivitet.

Det som preget alle bedriftene vi besøkte var en voldsom rask vekst. Lokomotivet er Universal Robots, selskapet som på mange måter introduserte coboten. Selskapet har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten i 2005 og selger i dag coboter over hele verden.

UR-10 i aksjon, den største coboten fra Universal Robots (foto: Universal Robots)

 

Videre fremsto økosystemet for innovasjon og vekst som et gjennomtenkt hele. Bare knyttet til Odense Robotics-klyngen er det pr i dag ca 200 bedrifter. Her er det en sunn miks av gode hoder, entreprenører og risikovillig kapital, og samspillet mellom akademia, offentlige myndigheter og private bedrifter fungerte godt. Summen av dette er et miljø som legger til rette for unge vekstbedrifter.

Erfaringene fra besøket til Odense vil bli fulgt opp i Future Robotics-prosjektet og selvsagt også gjennom SINPRO i det videre arbeidet i klyngen.