Lawo Lab Innovation

What we do
Lawo Lab Innovation is a hardware and software development company that provides a
wide range of consultancy services including advanced prototyping, electronics design,
development of IoT systems, wireless communication, and sensor technologies.
Additionally, we provide services for web, mobile and game development.

Ongoing projects with clients
• Condition based monitoring system for ski lifts (SLMS)
• Condition based monitoring system for hydroelectric plants (HEMS)
• Avalanche Landslide and Rockslide Monitoring System (ALARMS)
• Prefabricated Bathroom Module Monitoring System (PBMMS)
• Weight control system for car trailers (LL1000)
• QR payment solution
• IoT Smart Building system

 

 

LawoLabInnovation


The North Sea Economy

North sea economy_jan_2023


Internship – arbeid fra studenter på Teknisk Realfaglig Fakultet

Internship på Teknisk Realfaglig Fakultet – UiA

Fakultet for teknologi og realfag (Tekreal) inviterer næringslivet til å ta imot våre studenter på bachelor- og masternivå på internship fra og med høsten 2023.
Internship definerer vi som en ulønnet stilling hvor studenten jobber mellom 200 til 300 timer1 i en bedrift.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens arbeidsoppgaver. De sentrale delene av praksisen skal bestå av relevante arbeidsoppgaver for læringsutbyttet til studentens studieprogram. Studenten skal ha en kontaktperson i bedriften og en ved UiA. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, UiA og praksisstedet som regulerer praksisperioden og ansvarsforholdet mellom de tre partene. Dette innebærer for praksisstedet:
– Praksisstedet oppnevner en veileder som universitetet og studenten kan forholde seg til og som er ansvarlig for faglig veiledning av studenten.
– Praksissted/veileder fastsetter studentens arbeidsoppgaver i praksisperioden i samarbeid med representant fra universitetet. Oppgavene skal være relatert til læringsmål for praksis, slik disse fremgår av emnebeskrivelsen.
– Praksissted/veileder skal orientere studenten om de regler og retningslinjer som gjelder for praksisstedets ansatte, herunder eventuelt regelverk knyttet til personvern og taushetsplikt, og gi studenten tilgang til nødvendige systemer.
– Praksissted/veileder skal så raskt som mulig ta opp eventuelle problemer i forbindelse med praksisoppholdet med studenten og universitetets representant.
– Veileder skal etter gjennomført praksisperiode bekrefte om studenten oppfyller krav til fremmøte i henhold til emnebeskrivelsen.
– I de tilfeller hvor selve gjennomføringen av praksisperioden skal vurderes, jf. emnebeskrivelse, skal veileder i samarbeid med universitetets representant, vurdere studentens prestasjon etter fastsatte kriterier (sensorveiledning).
– I etterkant av gjennomført praksisperiode, vil praksissted/veileder bli bedt om å gi en tilbakemelding med vurdering av samarbeidet med universitetet og universitetets forberedelse til praksisgjennomføring.
– Praksisstedet mottar ikke honorar for å ta imot studenten med mindre det foreligger egen avtale om dette.
– Praksisstedet dekker egne kostnader knyttet til praksisoppholdet.
Internship perioden er lagt semesteret før studenten skriver sin bachelor- / masteroppgave, som gir mulighet til å ikke bare ha en student jobbende på prosjekter over 2 semestre, men og muligheten for bedriften til å lære opp studenten for å gi et best mulig resultat i bachelor- / masteroppgaven.
1 Timetallet

 

Se vedlegg under for nærmere informasjon.

 

Mulighet for deltakelse på frokost seminar den 13. des – meld din interesse for både internship på denne link

Interesseskjema for Internship (office.com)

 

 

 

UTKAST PRA2xx Praksis i arbeidslivet 2022-10-26

UTKAST PRA4xx Internship 2022-10-26


KIK TEK i Næringshagen

Industri 4.0 er på full fart inn i globalt og nasjonalt næringsliv. På KIK TEK vil du få en smakebit av tre nye teknologier, og hvordan det jobbes med å få opp kompetansen på disse på Sørlandet.

 

Næringshagen, Hollendergata 3.

Torsdag 5.mai kl 1400 – 1600

 

eXtended Reality (XR), en ny virkelighet med helt nye muligheter

Agder XR utvikler et kompetansenettverk for XR teknologi, og vil sammen med representanter for Cameron Slumberger fokuser på og demonstrere noen av XR teknologiens muligheter for innovasjon og nyskaping.

Harald Langenes og Erling Tambs fra Cameron

Kristian Mosvold og Tore Askildsen fra Agder XR

Kunstig intelligens åpner en verden av nye muligheter

M:AI er et knutepunkt for kunstig intelligens og  ønsker å synliggjøre mulighetene og anvendesområdene slik at teknologien kan tas i bruk. M:AI informerer og utfører forprosjekter for bedrifter.

Erlend Knutsen, Jørn Bersvendsen og Julian Gjestvang fra  Applica Consulting

Rolf Morten Klev, Christian Jenssen og Jahn Åsvald Einarsmo fra Sentient.

Atle Homme fra M-AI og Sinpro.

3D-printing, prototyping, produksjon, og nye muligheter innen design

Addide har som mål å opprette et produksjons- og kompetansesenter innen 3D-printing i Mandal, og vil sammen med Mechatronics Innovation Lab (MIL) fortelle om mulighetsrommet denne teknologien gir.

Ole-Bjørn Ellingsen Moe, Mechatronics Innovation Lab

Gregor Grub og Are Østmo, Addide

Påmelding

 

 


NYHETSBREV januar 22- Åpner samfunnet?

Endelig kan det se ut som det er lys i korona tunnelen. Signaler fra regjeringen tyder på at samfunnet går mot en åpning. Det vil uten tvil gjøre at vi i SINPRO igjen kan invitere dere til fysiske samlinger som vi mener skal ha merverdi for hver enkel medlemsbedrift. Jeg skriver «vi» av den grunn at undertegnede og ny daglig leder, Atle Homme nå jobber sammen frem mot 1.mars da Atle tiltrer for fullt. I SINPRO har det vært aktivitet i prosjektene Digital Modenhetsanlyse, LEAN og ikke minst i vårt pågående kunstig intelligens prosjekt gjennom hele høsten.

Digital Modenhetsanalyse avsluttes i sin nåværende form nå i januar. Men alt tyder på at det kan kjøres på nytt gjennom 2022 for de som ikke fikk med seg første runde.

LEAN arbeidet med SINTEF utsatte sine januar samlinger og forventes å kjøre nye samlinger i starten av mars. Les mer om det her: Effektiv opplæring i industrien- Training Within Industry- SINTEF

Sammen med Deloitte og Lindesnesregionen Næringshage starter vi opp med nye tema samlinger på HR relativt raskt etter vi ser utviklingen i korona restriksjoner.

Prosjektet med kunstig intelligens har god fart. Det er nå en rekke pågående prosjekter hos aktører i mange bransjer og flere spennende står for tur. Styringsgruppen planlegger nå flere bedrifts besøk med formål å identifisere prosesser i produksjon og administrasjon som kan løses med bruk av AI. Les mer om dette her: M-AI

Sammen med MIL og AI;Hub blir det en samling i Grimstad som tar inn over seg mulighetene som finnes og prosjektene som pågår.

Les mer om arrangementet og påmelding her :https://aihub.no/event-info

Atle Homme vet jeg har planer om å besøke medlemmer så fort han er på plass for å raskt komme i dialog rundt hvordan SINPRO kan være en enda bedre partner i bedriftens utvikling og strategi.

Alf Erik Andersen


NYHETSBREV desember 21- søknader innvilget.

SINPRO har fått innvilget sine søknader til Sørlandets Kompetansefond for å drive videre med M-AI og diverse andre prosjekter. Det var årets julegave til oss og dere som medlemmer.
I september åpnet landet med en god klem mellom Erna Solberg og Bent Høie. Optimismen spredde seg og det så ut til å bli en flott høst med seminarer og samlinger. Noe fikk vi til før nye skyer, ledet av Omikron kom over Europa og Norge. Nye nedstengninger og tiltak kom fort.
For mange av oss har dette blitt den nye hverdagen og mange spør seg om når det blir noe vi må leve med samtidig som samfunnet går tilbake til normalen? SINPRO tar ikke stilling til det spørsmålet, men vi ser at motivasjonen til fysiske samlinger er begrenset.
Likevel bruker vi tiden godt til å forberede oss på ny gjenåpning i 2022. For det regner vi med!
Ny daglig leder Atle Homme har fått alle tilganger og forbereder seg nå på å ta over rollen som daglig leder. Det blir spennende. Atle har ambisjoner om å besøke hver enkelt av dere så fort han er skikkelig i gang 1.3.21. Har dere innspill til Atle før den tid så nås han på mail atle@sinpro.no eller telefon 94860992.

Med det vil SINPRO ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.


NYHETSBREV november 21- Ny daglig leder

November har vært en måned med høy aktivitet. Det har vært gjennomført 2 samlinger med LEAN arbeid og det er planlagt 2 nye samlinger i januar. Påmeldingen åpnet, så meld på dine deltakere nå. Det blir HR samling sammen med Næringshagen i januar. Hold av dato. Frokostmøte hos UMOE sammen med NODE ble fulltegnet. Samlingen på Mandal Hotel om kunstig intelligens samlet 20 deltakere og 10 bedrifter. Digital modenhetsforum er godt i gang og går inn for landing i desember. Men hvem blir ny daglig leder? Det kan du lese mer om her.

Vi starter med HR samlingen som er planlagt 13.januar. Det vil komme mer info, men hold av dato og gi beskjed til dine HR ansvarlige.

 

Det er planlagt 2 nye LEAN samlinger i januar sammen med Helge Totland hos SINTEF 14. og 28. januar. Vi har allerede fått påmeldinger. Meld på dine LEAN medarbeider og les mer her:

Effektiv opplæring i industrien- Training Within Industry- SINTEF

 

I prosjektet M-AI jobbes det godt.

Styringsgruppen møtes hver onsdag og stadig nye prosjekter fra dere hos bedriftene identifiseres. På samlingen på Mandal Hotel ble det presentert løpende prosjekter og arbeidsform. Ta kontakt om din bedrift ser potensiale for bruk av kunstig intelligens.

Så kommer den store nyheten. Hvem blir ny daglig leder?

Det blir denne karen her!

Mange av dere kjenner Atle Homme som en kjent person i Mandal og Lindesnes. Vi fikk mange gode søkere og det ble gjennomført flere intervju. Vi er glade for å ha landet med Atle.
Atle er for mange kjent fra Skalldyrfestivalen, Rally Sørland og nå hos Sørlandsbadet i Lyngdal. Atle har lang erfaring og vil på nyåret komme ut til medlemmene for å gjøre seg kjent med hver og en av dere. Vi kommer tilbake med mer info om oppstart og Atle sine ambisjoner for sitt arbeid i SINPRO.
Til slutt vil vi ønske alle en riktig god adventsmåned.
Alf Erik Andersen

Datadrevet problemløsing- AI. Seminar Mandal Hotel

17. november ble det gjennomført seminar på Mandal Hotel. Ca 20 deltakere og 10 unike bedrifter deltok for å høre mer om hva M-AI og AI;Hub kunne tilby næringslivet for å komme ut av startgropa ved å bruke kunstig intelligens.

M-AI jobber for tiden med 8 konkrete prosjekt. Noen av disse ble gjennomgått på seminaret og skapte tydeligvis entusiasme i form av mye en til en dialog på slutten.

Nå er vi klar for å ta flere samtaler med næringslivet. Er du klar?

http://www.m-ai.no

http://www.aihub.no


NYHETSBREV oktober 21

Vi har lansert hjemmesiden til M-AI!

Der vil det komme løpende info om prosjekt, nyheter og arrangement.

Sjekk ut på http://www.m-ai.no

Neste samling blir på Mandal Hotel 17.11 der vi starter med lunsj.

Mer info og påmelding finner du på http://www.m-ai.no

I oktober er vi kommet godt i gang med det digitale modenhetsforum. Hvor digital er bedriften? 

Kartleggingen viser at de fleste ligger midt på skalaen, men er det godt nok?

Her fra gjennomgangen hos DDV

Vi gjennomførte også 2 samlinger i LEAN forum sammen med SINTEF.

Oppfølging kommer.
LEAN Forum gjengen

Ny daglig leder!

SINPRO har startet jakten etter ny daglig leder.

Les mer om stillingen her https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=236932877

Det trommes i gang frokostmøte med påfølgende kontraktskurs for de som ønsker det hos UMOE Mandal 16.11

Påmelding og mer info https://gcenode.no/event/frokostmote-hos-umoe-mandal-as/

 


Digital modenhetsforum- første samling

Første møte i forumet gjennomført på Risøbank.

Høyt engasjement og gode diskusjoner.

Forumet er veldig klare for at flere bedrifter hiver seg med underveis.

Ta kontakt og eventuelt les mer her https://www.sinpro.no/prosjekt/digital-modenhetsanalyse/

Meld bedriften og deltaker på neste samling her https://www.sinpro.no/arrangement/digital-modenhetsforum/