Bli medlem

Som medlem i SINPRO blir man med i en innovativ og teknologisk avansert kompetanseklynge med høy verdiskaping. Det kjøres også organisasjonsutviklingsforum som f. eks LEAN, HR og HMS. Arbeidet er preget av utviklende nettverk og nært samarbeid mellom medlemsbedrifter - og mellom medlemsbedrifter og kunnskapsinstitusjoner.

Gjennom relevante prosjekter bidrar vi til at bedriftene står rustet i konkurranse og omstillinger. Vi deler kunnskap og erfaring....

Fyll ut skjemaet under for å søke om å bli medlem av Sinpro.

Priser : kr 200,- pr ansatt, minimum kr 10.000,-, maksimum kr 20.000,-