Bli medlem

Som medlem i SINPRO blir man med i en innovativ og teknologisk avansert kompetanseklynge med høy verdiskaping. Det kjøres også organisasjonsutviklingsforum som f. eks LEAN, HR og Teknisk Faglig Forum. Det jobbes også aktivt med å etablere Senter for Innovasjon i Mandal (SIM). Nye prosjekter som starter høsten 2020 er en Artificial Intelligence ressurs og et prosjekt med digital modenhet i bedriftene. Arbeidet er preget av utviklende nettverk og nært samarbeid mellom medlemsbedrifter - og mellom medlemsbedrifter og kunnskapsinstitusjoner. Medlemsbedrifter får mulighet til å delta aktivt i ulike forum.

Som medlem vil din bedrift kunne bli markedsført gjennom markedspakker som er under utvikling, på hjemmeside og sosiale medier. Det vil også være sterkt reduserte påmeldingsavgifter til seminar og andre arrangement i SINPRO regi.

Gjennom relevante prosjekter bidrar vi til at bedriftene står rustet i konkurranse og omstillinger. Vi deler kunnskap og erfaring....

Fyll ut skjemaet under for å søke om å bli medlem av Sinpro.

Priser : kr 200,- pr ansatt, minimum kr 10.000,-, maksimum kr 20.000,-