Dansk inspirasjon

Første uken i april 2018 arrangerte Future Robotics-prosjektet ved Universitetet i Agder (UiA) sammen med Teknologisk Institut (TI) i Danmark et besøk til Danmarks sterke robotmiljø i Odense – Odense Robotics. Besøket omfattet deltakerne i Future Robotics-prosjektet og medlemmer fra klyngene SINPRO, NODE og EYDE.

Det utmerkede danske vertskapet v/Søren Peter Johansen fra TI, hadde lagt opp til et meget tett program over to dager. I tillegg til besøk til TI, ble det arrangert bedriftsbesøk hos Mobile Industrial Robots, Syddansk Universitet, OnRobot og Universal Robots.

Det tekniske fakultet ved Syddansk Universitet i Odense (foto: Adam Mørk)

 

Det var mange ting å ta med seg fra turen; Når det gjelder de teknologiske trendene ble den kraftige fremveksten av samarbeidende roboter (cobots – collaborative robots) de senere år viet mye oppmerksomhet. Kombinert med at sensorer og prosesseringsteknologi blir både bedre og billigere, ser man at cobots kan være en raskt regningssvarende investering selv på mindre volumer i produksjonen. Det er også en del forskning som viser at selve kombinasjonen av menneskelig arbeidskraft med roboter – at disse jobber sammen i stedet for hver for seg – fører til økt effektivitet.

Det som preget alle bedriftene vi besøkte var en voldsom rask vekst. Lokomotivet er Universal Robots, selskapet som på mange måter introduserte coboten. Selskapet har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten i 2005 og selger i dag coboter over hele verden.

UR-10 i aksjon, den største coboten fra Universal Robots (foto: Universal Robots)

 

Videre fremsto økosystemet for innovasjon og vekst som et gjennomtenkt hele. Bare knyttet til Odense Robotics-klyngen er det pr i dag ca 200 bedrifter. Her er det en sunn miks av gode hoder, entreprenører og risikovillig kapital, og samspillet mellom akademia, offentlige myndigheter og private bedrifter fungerte godt. Summen av dette er et miljø som legger til rette for unge vekstbedrifter.

Erfaringene fra besøket til Odense vil bli fulgt opp i Future Robotics-prosjektet og selvsagt også gjennom SINPRO i det videre arbeidet i klyngen.

 


Kreativitet og teknologi hos SKAP

Som en del av samarbeidet med SKAP kreativ folkehøyskole ble det i midten av januar arrangert et kreativt seminar på SKAP for SINPROs medlemmer. Målgruppen var primært deltakerne i SINPROs AR/VR-prosjekt.

Lydhør forsamling

Under kyndig ledelse av Hilde Tallaksen og Chamilla Skjelstad, ble forsamlingen tatt igjennom en workshop med en god blanding av litt teori om kreativitet og kreativitetens betydning for innovasjon, og utprøving av praktiske verktøy.

Lekestue – og litt til

SKAPs Grzegorz Grub tok oss videre gjennom historien til AR/VR-teknologien og demonstrerte SKAPs nåværende kapasiteter på området. Til slutt ble det tid til utprøving av VR-teknologi på utvalgte datasett fra flere av de deltakende bedriftene.

SINPRO og SKAP samarbeider om en videreutvikling og styrking av AR/VR-kapasitetene på SKAP,  noe som vil komme både skolen, SINPROs medlemmer og lokalt næringsliv til gode.


Virtuell virkelighet og reelle muligheter blant roboter i Grimstad

SINPRO-nettverket arrangerer flere teknologiprosjekter under paraplyen «Future Technology Platform» (FTP). Hensikten med aktivitetene er å gi bedriftene kunnskap om relevant og anvendbar teknologi, og identifisere relevante nøkkelteknologier spesifikt rettet mot bedriftenes egen produksjon, produktutvikling og salg.

I forbindelse med prosjektene AR/VR og robotisering/ automatisering, ble det i midten av november arrangert arbeidsmøter kombinert med besøk til MIL-laben i Grimstad. Sammen med Stian Myhre fra UiA og Bernt Inge Øhrn og Morten Kollerup Bak fra MIL AS, fikk gruppen en innholdsrik dag med innblikk i hva MIL kan bidra med når det kommer til å realisere prosjekter i bedriftene med håndterbar risiko.

 

 

        

 


Med kunden i fokus

Innovasjon og utvikling er også viktig i forhold til markedsorientering – innovasjon er mer enn å utvikle en mer effektiv produksjon. Hvordan skaffer vi oss kunnskap om markeder og behov? Hvordan kan vi selv skape behov? Hvilken kompetanse kreves i en organisasjon for å videreutvikle bedriften mot nye kunder, nye produkter og nye markeder?

I et samarbeid med Innoco AS tilbyr SINPRO en «Markedsskole» over 7-8 måneder hvor bedriftene deltar på fellessamlinger parallelt med at man jobber med interne prosjekter i bedriften.

Første gjennomføring er nå godt i gang med 11 deltakende bedrifter og planlagt sluttføring i februar 2018. Gjennom arbeid på hjemmebane og i samlinger videreutvikles de interne prosjektene. Deling på tvers mellom bedriftene og uttesting av alternativer i plenum er en del av prosessen.

Det planlegges igangsatt ny runde i 2018, så ta kontakt med daglig leder om du er interessert!