Hovedorganisasjonenes Fellestiltaks (HF) årlige konferanse «Bedre bedrift»

Konferansen «Bedre bedrift» arrangeres av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak for tredje gang i år. Dette er arenaen for alle som interesserer seg for bedriftsutvikling gjennom partssamarbeid, og konferansen byr på faglig påfyll og inspirasjon for så vel ledere som tillitsvalgte og andre som interesserer seg for feltet. Bedriftseksempler, inspirerende foredrag, workshops og sosialt samvær er hovedingrediensene.

– Samarbeid og kommunikasjon er gjennomgående temaer på konferansen. Det er viktig at tillitsvalgte og ledelse har en arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av hvilke roller de har til daglig og uavhengig av hva slags bedrift de jobber i. Bedre bedrift er en slik arena, sier Anja Kildal Gabrielsen i Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF).

Se bedriften som en helhet

Kollega Laila Windju mener samhandling og partssamarbeid bør gjennomsyre hele bedriften. Dette vil det være viktige temaer på Bedre bedrift 2017.

– Man bør jobbe for å bryte ned innarbeidede barrierer og avdelingsskiller i bedriften. Det er vel og bra å gjøre endringer innenfor ett enkelt område eller en enkelt avdeling, men den største gevinsten får man når man klarer å se bedriften som en helhet. Får man større forståelse for hverandres arbeidsoppgaver, trenger man kanskje ikke sette inn vikarer ved sykdom, for eksempel, sier hun.

 

For mer informasjon og program se her. Meld dere på eller ta kontakt med Sinrpo