Hva kan vi gjøre (med KI)?

6 bedrifter vil presentere og fortelle om prosjekter de jobber med som bruker kunstig intelligens. Hver bedrift vil ha en stasjon hver, og deltakerne vil bli delt opp i grupper og fått gått til hver enkelt bedrift, der de kan stille spørsmål og ha en tettere dialog med bedriften.

Passer for de som er nysgjerrige på hvordan KI blir brukt, for de som ønsker å ha et dypere innblikk inn i teknologien og for de som vil ha «hands-on» informasjon om hvordan KI blir brukt.

Vi håper på et fysisk arrangement, men pga. COVID-19 kan vi bli nødt til å gjennomføre det hele digitalt.

Arrangementet vil vare fra kl.10:00 – 14:00. Det vil bli servert lunsj, og det blir mulighet for mingling halvveis igjennom arrangementet.

6 bedrifter vil presentere og fortelle om prosjekter de jobber med som bruker kunstig intelligens. Hver bedrift vil ha en stasjon hver, og deltakerne vil bli delt opp i grupper og fått gått til hver enkelt bedrift, der de kan stille spørsmål og ha en tettere dialog med bedriften.

Passer for de som er nysgjerrige på hvordan KI blir brukt, for de som ønsker å ha et dypere innblikk inn i teknologien og for de som vil ha «hands-on» informasjon om hvordan KI blir brukt.

Vi håper på et fysisk arrangement, men pga. COVID-19 kan vi bli nødt til å gjennomføre det hele digitalt.

Arrangementet vil vare fra kl.10:00 – 14:00. Det vil bli servert lunsj, og det blir mulighet for mingling halvveis igjennom arrangementet.

PÅMELDING og INFO:  https://aihub.no/event-info


AR/VR workshop hos MIL

MIL ved UiA Campus Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet AR/VR-teknologi. Målgruppen er SINPROs medlemmer.

Egen e-post om påmelding er sendt.


Generell robotikk-workshop hos MIL

MIL ved UiA Campus Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet generell robotikk. Målgruppen er SINPROs medlemmer.

Egen e-post om påmelding er sendt.


Vision Sensor workshop hos MIL

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet Vision Sensor teknologi. Målgruppen er SINPROs medlemmer.

Egen e-post om påmelding er sendt.