LEAN-samling

Sammen med Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) arrangeres det LEAN-samling for deltakerne i SINPROs Delingsinnovasjonsprosjekt. Vertskap for samlingen er Mandal Maskinering på Jåbekk. Det vil bli omvisning på bedriften, erfaringsdeling fra prosjektdeltakerne og faglig påfyll fra SRM.