Velkommen til HR-FORUM Lindesnes

Arrangør av HR-forum er Deloitte Advokatfirma, Lindesnesregionen Næringshage og SINPRO.

Tema for første samling er «Gode ansettelser i utfordrende tider».

Program for samlingen:

  • Introduksjon av dagens tema
  • Faglig innlegg av advokat Kjetil M. Bergem, Deloitte Advokatfirma
  • Erfaringer fra lokal bedrift: Innlegg ved Bernt Lindseth, Hr. Redaktør/Smoi

Mulighet for diskusjon og erfaringsdeling

Det blir enkel bevertning og mingling.

Vi har maksgrense på antall deltakere og holder god avstand under arrangementet. Påmelding nødvendig.

 

TID & STED:
Torsdag 16. september kl. 8-10
i Næringshagen, Hollendergata 3

https://www.naringshagen.no/arrangement/hr-forum-lindesnes/

Les også info i linkene og for påmelding.

https://www.naringshagen.no/arrangement/hr-forum-lindesnes/

 


UTSATT-Er du en god hverdagsleder?

Kurset retter seg mot deg som er ny som leder og som kjenner på at du trenger å vite mer om hvordan du skal lede deg selv, OG andre for å oppnå de resultatene som forventes av deg.

Du vil bli invitert med i en lukket fb gruppe, hvor alle som deltar. og har deltatt på kurset, har adgang til.

Dette vil bli en flott arena hvor du som fersk leder kan spille ball med andre og få tilbakemelding og svar på saker som er viktige for deg.

Vi starter opp sammen med Mestiva og Inger Alice Vatne rett over nyttår. Meldt deg på nå.

Begrenset antall plasser. Vi legger opp til 2 grupper med maks 20 personer pr gruppe.

 

Modul 1. «Jeg og de andre»

Oppstart med fysisk møte 12. januar (gruppe 1) og 13.januar (gruppe 2) fra kl 9-12.

Modul 2. «Meg som leder»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 3

Modul 3. «Hvordan sette gode mål og få ønsket resultat»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 4

Modul 4. «Motivasjon»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 5

Modul 5. «Kommunikasjon»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 6

Modul 6. «Hvordan lede andre»

Avslutning med fysisk møte 16. februar (gruppe 1) eller 17. februar (gruppe 2).

Hver modul er krever ca 2-3 timers arbeidsinnsats.

 

MER INFO I FAKTAARK:

Faktaark -JTI

Faktaark – Coaching hva og for hvem

Faktaark -En god hverdagsleder tema overskrifter

Brosjyre Mestiva HMS

Brosjyre Mestiva 251120

https://www.mestiva.no/


UTSATT-Er du en god hverdagsleder?

Kurset retter seg mot deg som er ny som leder og som kjenner på at du trenger å vite mer om hvordan du skal lede deg selv, OG andre for å oppnå de resultatene som forventes av deg.

Du vil bli invitert med i en lukket fb gruppe, hvor alle som deltar. og har deltatt på kurset, har adgang til.

Dette vil bli en flott arena hvor du som fersk leder kan spille ball med andre og få tilbakemelding og svar på saker som er viktige for deg.

Vi starter opp sammen med Mestiva og Inger Alice Vatne rett over nyttår. Meldt deg på nå.

Begrenset antall plasser. Vi legger opp til 2 grupper med maks 20 personer pr gruppe.

 

Modul 1. «Jeg og de andre»

Oppstart med fysisk møte 12. januar (gruppe 1) og 13.januar (gruppe 2) fra kl 9-12.

Modul 2. «Meg som leder»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 3

Modul 3. «Hvordan sette gode mål og få ønsket resultat»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 4

Modul 4. «Motivasjon»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 5

Modul 5. «Kommunikasjon»

Digitalt eget arbeid via nettportal. Gjennomføres i uke 6

Modul 6. «Hvordan lede andre»

Avslutning med fysisk møte 16. februar (gruppe 1) eller 17. februar (gruppe 2).

Hver modul er krever ca 2-3 timers arbeidsinnsats.

SE MER INFO I FAKTAARK:

Faktaark -JTI

Faktaark -En god hverdagsleder tema overskrifter

Faktaark – Coaching hva og for hvem

Brosjyre Mestiva HMS

Brosjyre Mestiva 251120

https://www.mestiva.no/


HR-Forum. Ansettelse i usikre tider- UTSATT INNTIL VIDERE

Påmelding herhttps://www.naringshagen.no/arrangement/hr-forum-lindesnes/

Vi ønsker dere velkommen til HR-FORUM Lindesnes!

HR-forum Lindesnes er en møteplass for ledere med personalansvar og andre som jobber med HR. HR-forumet skal gi faglig og aktuelt påfyll og være en møteplass for å treffe andre som jobber med personaloppfølging/HR.

Arrangør av HR-forum er Deloitte Advokatfirma, Lindesnesregionen Næringshage og SINPRO.

Tema for første samling er «Gode ansettelser i utfordrende tider». Korona-situasjonen har vært svært krevende for enkelte bransjer, mens andre opplever gode tider med høy omsetning.

Selv når markedet er ustabilt kan det være nødvendig å foreta ansettelser i en virksomhet. Hvordan sikrer man gode og riktige ansettelser i en slik situasjon?

Program for samlingen:

  • Introduksjon av dagens tema
  • Faglig innlegg av advokat Kjetil M. Bergem, Deloitte Advokatfirma
  • Erfaringer fra to lokale bedrifter: Innlegg ved Frode Spetland, GE Healthcare og Bernt Lindseth, Hr. Redaktør/Smoi
  • Mulighet for diskusjon og erfaringsdeling

Det blir enkel bevertning og mingling.

I den faglige delen av HR-forum vil advokat Kjetil M. Bergem, Deloitte Advokatfirma gi råd om ulike momenter som bør vurderes før man går til ansettelse når markedet er usikkert. Noen av spørsmålene som blir besvart er: Bør man vurdere alternativer til fast ansettelse? Hva slags grep kan man ta for å sikre seg mot en dårlig ansettelse?

Pris: Kr. 200 kr per pers

Vi sørger for god avstand under arrangementet.

26.11 kl 8-10 i Næringshagens lokaler.

 


FELLESFORUM- DIGITAL MODENHET

Det kjøres en workshop sammen med Innow denne dagen før vi starter selve prosjektet. Vi starter med lunsj kl 12. Dette kan bli et veldig spennende prosjekt som skal kartlegge bedriftenes digitale modenhet i hele organisasjonen. Hva er status på bedriften i dag og hvor ønsker man å komme. For å lykkes må alle ansatte med. Dette er samspill.

Er din bedrift medlem? eller ønsker du å delta så ta kontakt.