Markedsorientering på oppløpssiden!

Innovasjon og utvikling er viktig i forhold til markedsorientering – innovasjon er mer enn å utvikle en mer effektiv produksjon. Hvordan skaffer vi oss kunnskap om markeder og behov? Hvordan kan vi selv skape behov? Hvilken kompetanse kreves i en organisasjon for å videreutvikle bedriften mot nye kunder, nye produkter og nye markeder?

Fra en tidligere samling i Markedsorienteringsprosjeketet

 

I et samarbeid med Innoco AS tilbyr SINPRO en «Markedsskole» over 7-8 måneder hvor bedriftene deltar på fellessamlinger parallelt med at man jobber med interne prosjekter i bedriften. Som avslutning skal koneseptet/produktet/tjenesten presenteres for et panel for tilbakemeldinger. Den siste samlingen før sluttpresentasjon avholdes i Dyreparken 11-12. januar 2018.

Egen e-post om påmelding kommer.