26
Feb

Vision Sensor workshop hos MIL

Mechatronics Innovation Lab UiA Campus Grimstad

Workshop om bruk av vision hos MIL

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet Vision Sensor teknologi. Målgruppen er SINPROs medlemmer.

Egen e-post om påmelding er sendt.