23
Mar

Topplederforum I, 2017

Havutsikt - Saltverket, Mandal

Topplederforum setter relevante, overordnede temaer på agendaen. Ledere i bedriften i dag må forholde seg til ny teknologi, omstillinger, fluktuerende markeder og politiske skiftninger. Gjennom innlegg av høy kvalitet fra kompetansemiljøer og ledene bedrifter, skal Topplederforumet gi faglig påfyll til bedriftene.

Første Topplederforum i 2017 har to viktige temaer på agendaen (se program til høyre) :

    Tema 1 : Teknologi og kompetanse.      

 –
Fremtidens teknologi kommer for å bli. All industri er avhengig av digitalisering for å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen. Men hva er relevant for oss? Hvordan tar vi den i bruk? Og hva krever det av vår organisasjon?
– 
Gaute Knutstad fra Sintef, Ulf Singstad fra Jobzone og Ronny Olsen fra Mindus tilnærmer seg temaer med forskjellig innfallsvinkel.

   Tema 2 : Bærekraft og grønt skifte        

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte..
Men hva er «grønt skifte»? Hva betyr det for industri og næringsliv? Hvordan kan ny teknologi skape en bærekraftig utvikling? Hvordan kan grønt skifte skape produktutvikling og arbeidsplasser? I dag kan vi få noen svar..
 –

Sverre Konrad Nilsen fra Sintef, Rune Rosseland fra EnøkTotal og Petter Toldnæs fra Stormberg gir oss sine analyser og erfaringer.