09
Mar

FUTURE TECHONOLOGY PLATFORM

Havutsikt - Saltverket, Mandal

Gjennom en lunsj-til-lunsj samling 9. og 10. mars skal vi gi bedriftene kunnskap om relevant og anvendbar teknologi, identifisere relevante nøkkelteknologier, spesifikt rettet mot bedriftenes egen produksjon, produktutvikling og salg.

Vi kaller samlingen en «Take-off». Det skal være starten på en spennende reise innen fremtidsrettet og relevant teknologi. Framtidens teknologi kommer for å bli… Alle bedrifter vil bli berørt av ny teknologi – og vil måtte forholde seg til det. OPPDATERT PROGRAM ER VEDLAGT !

Prosjektets grunntanke og filosofi er at det skal være en hjelp til bedriftene til å først evne å orientere seg i et hav av informasjon om ny teknologi. Dernest skal det være en katalysator for bedriftene i valg og implementering av ny teknologi. Ny teknologi vil være avgjørende for framtidig konkurransekraft og inntjening, så det er viktig å gjøre de riktige valgene – på riktig tidspunkt.

Målgruppe; Vi ønsker å nå ledelsen i bedriften, ledergruppen og nøkkelpersoner i avdelinger som er berørt av teknologi.

Programmet (se link til høyre) er variert og spennende, med deltagere med kunnskap og erfaring innen de områdene vi ønsker å belyse.

Fokuseringen på teknologi skal ikke bære preg av «science fiction», men være med realistisk, kommersiell og praktisk tilnærming – hvor bedriftene skal kunne kjenne seg igjen i – og se nytten av..

Bedriftene i region er forskjellige, veldig forskjellige. Derfor har vi – etter å først forsøke å se det store bilde (drone-perspektiv) valgt ut noen tematiske områder som vi tror de fleste bedrifter vil ha interesse av. Disse er ;

  • Robotisering og automatisering
  • Sporingsteknologi / Lagerstyring
  • Sensor Interface Teknologi
  • Virtual Reality / Augmented Reality
  • Cyber Physical Production System (CPPS) – digitalisert, integrert modellering av hele bedriftens «økosystem»

Dersom det er bred interesse for andre fokusområder vil vi forsøke å imøtekomme det.

For å gjøre dag nummer to (for Sinpro-medlemmer) litt ekstra spennende, har vi invitert Strai Kjøkken til å være med å bygge et «virtuelt case». Strai Kjøkken har (ref. artikler i bl.a. Teknisk Ukeblad) gjennomgått en betydelig robotisering og automatisering av sin kjøkkenproduksjon. Basert på dagens bedrift skal vi bygge Strai Kjøkken for år 2025. Spennende…

I tillegg skal vi jobbe med hvordan hver enkelt bedrift i Sinpro kan anvende ny teknologi i sin produksjon, produktutvikling eller i salg.

Prosjektet er videre organisert slik at etter «Take-off’en» kan hver bedrift velge å melde seg på ett eller flere prosjekt med de ovennevnte temaene. For å kjøre et prosjekt skal det være minst 2, helst 3 eller flere bedrifter med. Over en periode på 6 – 9 måneder vil da disse bedriftene jobbe sammen i team med konkrete oppgaver relatert til sin bedrift innen det valgte temaet. Det kan være et dypere dykk i eksiterende teknologi, investerings-/mulighetsanalyser – eller rett og slett implementering av ny teknologi i bedriften. Vi ønsker å definere prosjektene slik at de kan kvalifisere til tilskudd fra Forskningsråd, Innovasjon Norge eller andre. Sinpro har også noen midler å bruke på samlinger, bedriftsbesøk, studieturer, messer, kurs etc.