25
Jan

Smart City

Smarte byer handler om å bruke teknologi og datainnsamling for å tilby bedre tjenester overfor innbyggerne og bedre levekår i regionen. Det kan benyttes til mer optimal planlegging og bedre kommunens attraktivitet.

Smarte byer er byer som bruker teknologi og data for å forbedre livskvaliteten til innbyggerne, redusere miljøpåvirkningen, og øke operasjonell effektivitet. Dette kan inkludere å bruke sensorer og Internett av ting (IoT) – enheter for å overvåke og håndtere trafikk, belysning, vannsystemer og annen infrastruktur, samt å bruke dataanalyse for å informere byplanlegging og beslutningstaking.

Målet med en smart by er å gjøre byområder mer bærekraftige, bedre levekår og tilpasset til innbyggernes behov. Det er også mulig å samle data for å forutse og planlegge. I mange tilfeller benyttes det for å utvikle og forbedre besøksattraktiviteten.

SinPro har sammen med Visit Lindesnes, Mandal Handel- og Serviceforening og Lindesnes Kommune arbeidet en stund og samlet mye data.

På dette møtet skal vi inspirere og fortelle om det vi har gjort og ikke minst motivere og inspirere andre aktører også til å bli med.

Agenda
# Prosjektgruppen innleder med noe datainnsamling og mulighetsrom for videre arbeid.
#Alti Senter, Lindesnes Fyr og Lindesnes Kommune er 3 aktive aktører og de vil fortelle litt om hva de har funnet, og ikke minst hva de tenker videre.
# Prosjektgruppen inviterer til diskusjon og mulige prosjekter videre.

Møtet blir i Næringshagens lokaler på Piren.
Dørene åpnes kl 0800 for mingling
kl 0830 starter vi foredragene og vi skal være ferdig til kl 0945