10
Oct

SINPRO – Future Technology Platform

SINPRO inviterer til en gjennomgang av utvalgte bedriftsprosjekter som har tilknytning til en av SINPROs hovedaktiviteter - Future Technology Platform. Det blir innlegg fra fire av SINPROs medlemsbedrifter hvor egne erfaringer og resultater deles. I tillegg vil Mechatronics Innovation Lab (MIL) delta med daglig leder Bern Inge Øhrn.

Under paraplyen Future Technology Platform går det flere bedriftsspesifikke prosjekter som er på forskjellig steg i gjennomføringen. En essensiell del av poenget med å arbeide i klynge er å dele erfaringer og kompetanse på tvers av bedriftene. Vi ønsker å få til en ny runde med deling 10.10.2018 kl 1230-1530 i Næringshagens lokaler, Hollendergata 3. Alle er velkommen. Den primære målgruppen er ledere, tekniske ledere og fagledere i bedriftene.

SINPRO inviterer derfor til en gjennomgang av utvalgte bedriftsprosjekter som har tilknytning til en av SINPROs hovedaktiviteter – Future Technology Platform. Det blir innlegg fra fire av SINPROs medlemsbedrifter hvor egne erfaringer og resultater deles. I tillegg vil Mechatronics Innovation Lab (MIL) delta med daglig leder Bern Inge Øhrn.