20
Apr

Regionalt EU-nettverk

Sørlandets Europakontor har siden 2016 drevet det regionale EU-nettverket Horizon South Norway for mobilisering til Horizon 2020. I forbindelse med Forskningsrådets nye utlysning av midler til EU nettverk inviteres det til et Teams møte for å diskutere videreføring av den regionale mobiliseringen til Horizon Europe, herunder søknad til Forskningsrådet.

 

I Forskningsrådets utlysning kan vi lese følgende premisser:

EU-nettverkene skal forsterke arbeidet i det regionale forsknings- og innovasjonssystemet med mobilisering til, og veiledning av, næringsliv, offentlige og frivillige organisasjoner, i tillegg til forskningsorganisasjoner.

 

Målet er flere og bedre søknader til Horisont Europa. Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene som har et potensial for å ta en rolle (delta) i et EU-prosjekt.

 

Agenda:

 1. Velkommen v Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor
 2. Horizon South Norway nettverket og erfaringer fra 2016-2020, v Karsten Aust, Sørlandets Europakontor
 3. Presentasjon av EU-nettverksutlysningen i lys av nasjonalt mobiliseringsarbeid i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, v Forskningsrådet
 4. Runde rundt bordet med 2 minutter pr organisasjon som ønsker å presentere (tanker om) mobilisering og satsinger i Horizon Europe / øvrige EU programmer (med andre ord ikke obligatorisk å si noe):
  1. Fylkeskommunen
  2. UiA
  3. NORCE
  4. NIBIO
  5. NIVA
  6. Havforskningsinstituttet
  7. EYDE klyngen
  8. GCE NODE
  9. Digin
  10. USUS
  11. INNAKVA
  12. SINPRO
  13. NHO Agder
  14. Kristiansand kommune
  15. Arendal kommune
  16. Representanter for Næringsalliansen i Agder (herunder Kristiansand Næringsforening, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lister Nyskaping)
  17. Sørlandets Kompetansefond
  18. Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
 5. Diskusjon om regionale mobiliseringssamarbeid til Horizon Europe – målgrupper, mål, fokusområder, tilnærming og forslag til konkrete tiltak
 6. Veien videre: Nettverksaktører, arbeidsgruppe & fremdrift