19
May

«Innføring i AI – de åpenbare muligheter i tradisjonelle bedrifter og industri.»

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle! Et nettarrangement i regi av SINPRO og MIL.

Lær mer om hvilke muligheter AI/Big Data gir bedrifter

Program:

  • 0900 – 0915       Intro M-AI v/Alf Erik Andersen
  • 0915 – 0930       Intro AI;Hub v/Svein-Inge Ringstad
  • 0930 – 1000       Kunstig intelligens/maskinlæring-Det store bilde v/Morten Goodwin
  • 1000 – 1015       Pause
  • 1015 – 1100       Kom i gang med AI v/Svein Inge Ringstad
  • 1100 – 1130      Oppsummering og prosjektmuligheter

 

Morten Goodwin,   en nasjonal kapasitet innenfor temaene, og en inspirerende foredragsholder, så her er det bare å få meldt seg på! 

Svein-Inge Ringstad, konstituert daglig leder i MIL AS, har ca 25 års industriell erfaring fra ulike roller i flere bransjer. Han er godt kjent med utfordringene bedriftene nå står ovenfor og hva som skal til for å komme i gang og lykkes med nye teknologier og AI.

Alf Erik Andersen, Daglig leder SINPRO.

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning. Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk.

De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle!

Vi vil her synliggjøre muligheten for å ta i bruk AI og maskinlæring.  Mulighetene er flere enn hva folk flest tror, og det er viktig å komme i gang for å opprettholde sin konkurransekraft.

Etter samlingen vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi med AI, finne muligheter i egen bedrift og vite hvem som kan assistere videre på veien.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad

file:///C:/Users/Bruker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2MTZ0LCR/SINPRO%20Webinar%20(1)%20(003).pdf