18
Aug

Oppstart av FTP-prosjektet «Virtual Reality / Augmented Reality»

Havutsikt - Saltverket, Mandal

Da er det oppstart for prosjektet «Virtual Reality / Augmented Reality" - en del av Sinpro's Future Technology Platform initiativ.

 

 

 

Vi starter med en samling for de bedriftene som i løpet av «roadshow’et» meldte seg på dette prosjektet. De er;

  • Umoe Mandal
  • BRG
  • GE Healthcare
  • Contiga
  • Applica

Er der etternølere som har lyst å være med, så rekk opp hånden – Sinpro har alltid åpne dører..

Vi begynner med en samling i gruppen og diskuterer arbeidsform og et mulig program for det neste halve året.

Deretter blir det i september omvisning, presentasjoner, demonstrasjoner og workshop hos MIL i Grimstad. Her slår vi oss sammen med guppen «Robotisering/Automatisering» I denne perioden spisses også de interne bedriftsprosjektene, mens man blir bombardert med faglig påfyll og inspirasjon utover høsten… Fantastisk…. !!

Vi har tanker om å etablere et eget show rom / lab med tilgjengelig utstyr og kompetanse for utprøving og demonstrasjoner. Denne kan etableres på Havutikt, men også folkehøgskolen SKAP er et mulig sted for dette.

Programmet utover høsten bestemmer vi i felleskap.

 

Vi vil helst ha to deltagere fra hver bedrift med i gruppen, da dette skaper mer «miljø» på hjemmebane.. Noen flere å diskutere med, flere å pushe organisasjonen…

Det faglige forumet «KFF» blir med hele veien som stødige rettledere og mentorer.