11
Aug

Oppstart av FTP-prosjektet «Robotisering og automatisering».

Havutsikt - Saltverket, Mandal

Da er det oppstart for prosjektet i "Robotisering/automatisering" - en del av Sinpro's «Future Tehcnology Platform» initiativ.

 

 

 

 

 

 

Vi starter med en samling for de bedriftene som i løpet av «roadshow’et» tidligere i år meldte seg på dette prosjektet. De er;

  • Nøsted Kjetting
  • Mandals
  • GE Healthcare
  • Mandal Maskinering
  • Applica

Er der etternølere som har lyst å være med, så rekk opp hånden – Sinpro har alltid åpne dører..

Vi begynner med en samling i gruppen og diskuterer arbeidsform og et mulig program for det neste halve året. Første post på programmet er å delta på Forum for Automatisk Produksjon 2017, 30. – 31. august. Sinpro betaler.

Deretter blir det i september omvisning, presentasjoner, demonstrasjoner og workshop hos nylig innvidde Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. I denne perioden spisses også de interne bedriftsprosjektene, mens man blir bombardert med faglig påfyll og inspirasjon utover høsten… Fantastisk…. !!

Programmet videre utover høsten bestemmer vi i felleskap i gruppen.

Vi vil helst ha to deltagere fra hver bedrift med i gruppen, da dette skaper mer «miljø» på hjemmebane.. Noen flere å diskutere med, flere å pushe organisasjonen…