24
Jan

Nytt besøk til MIL i Grimstad

UiA Campus Grimstad

UiA-prosjektet Future Robotics og MIL inviterer SINPROs medlemmer til en worskshop for AR/VR

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad

 

MIL ønsker sammen med deltakerne i Future Robotics prosjektet å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for den regionale industrien. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaene Augmented (AR) og Virtual Reality (VR). Målgruppen er SINPROs medemmer som deltar i prosjektet AR/VR i Future Technology Platform.

Egen e-post om påmelding kommer.