20
Aug

LEAN Forum

LEAN forum kjører i gang igjen. Bli med da vel!

LEAN forumet i SINPRO er en liten gruppe personer som representerer medlemsbedriftene. Forumet sin rolle er å identifisere og være daglig leder i SINPRO sin sparrings gruppe for hva som rører seg ute blant bedriftene innen LEAN. Hva vi bør sette fokus på, hvilke type seminar og foredragsholdere skal vi bruke i samlinger med alle medlemsbedriftene.

Forumet skal i dette møte ha en samtale med Helge Totland hos SINTEF for å se om vi kan lage et opplegg ut mot bedriftene som går på LEAN arbeid.

Forumet er veldig åpne for flere medlemmer som kan være med å gi innspill til det videre arbeidet. Så bare meld deg på gjennom påmeldingslinken.

Vi møte fredag 20.8 kl 14-16 i SIM Venterom (Næringshagen).