15
Oct

LEAN Forum og ws med SINTEF

Sammen med Helge Totland hos SINTEF kjører vi i gang et LEAN forum med 2 samlinger. 15. og 25. oktober med oppstart med lunsj.

 

WS 1 15.10 kl 12

Introduksjon til Lean filosofien som ett helhetlig lærende system, ikke enkeltstående verktøy

Gjennomgang av alle 14 lederprinsippene som ligger til grunn, punkt for punkt med eksempler på hva det betyr i praksis, summing på småbord for å sikre god forståelse og notat for hvert prinsipp

 

Hjemmeoppgave:

  1. Gjennomføre egenevalueringen basert på WS 1 i samråd med ledergruppe i egen bedrift
  2. Vurdere egne behov basert på egenevalueringen
  3. Prioritering av hvilke områder deres bedrift ønsker å få styrket seg på gjennom ett mulig prosjekt

 

WS 2 25.10

Presentere hjemmeoppgavene fra alle deltakerbedriftene

Diskutere felles behov og prioritering